Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Základní škola speciální

Základní škola speciální

je určena pro vzdělávání žáků a dětí se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem.

Desetiletá školní docházka je rozdělena na 1. stupeň (1. - 6. ročník), 2. stupeň (7. - 10. ročník).

Po ukončení žáci získávají základy vzdělání.

Příprava k zahájení povinné školní docházky probíhá na přípravném stupni základní školy speciální.

Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP "Učíme se pro život", který je zpracovaný podle RVP ZŠS a RVP PV. Podle míry postižení je rozděleno na: díl I - vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, díl II - vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

 Při výchově a vzdělávání klademe důraz na:

  • rozvíjení sociálních a komunikačních schopností a dovedností,
  • dosažení optimálního rozvoje osobnosti žáka vytvářením osobních a pracovních návyků, sebeobslužných a dalších praktických dovedností, aby je byli schopni využít v praktickém životě,
  • dosažení nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob.

V klidném, přátelském, nestresujícím prostředí, poskytující pocit jistoty a bezpečí, chceme žákům pomoci rozlišovat, co je pro život dobré a co je špatné.

IMG_5873.JPG     IMG_5861.JPG   IMG_5869.JPG  IMG_5880.JPG