Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Školní družina

Školní družina

Vnitřní řád ŠD 2023-2024 <-- bližší informace naleznete v tomto odkazu

Zájmové vzdělávání žáků ve školní družině je určeno žákům ZŠ, žákům ze ZŠ speciální a dětem přípravného stupně základní školy speciální.

Školní družina má k dispozici tři samostatné učebny v 1. patře budovy školy, které jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem, kobercem pro odpočinek, pomůckami, stolními hrami, knihami a sportovním náčiním.

Pro speciální činnosti využíváme tělocvičnu, školní knihovnu, kuchyňku, keramickou dílnu a počítačovou učebnu. Pro pobyt venku máme možnost využití tělovýchovného areálu školy.

Do všech prostor je bezbariérový přístup.

 školní družina školní družina  

Činnosti ve školní družině

Velmi záleží na tom, aby děti po příchodu do školní družiny nejdříve odpočívaly a relaxovaly. Hra je součástí všech činností. Děti se učí zapojovat do skupiny, podřídit se pravidlům hry a osvojovat si pravidla sociálního soužití.

Obsahem naší mimoškolní výchovy jsou činnosti, které mají svá specifika:

  • Při všech činnostech dbáme na individuální vývoj a možnosti dítěte.
  • Činnosti nesmí být fyzicky ani psychicky náročné.
  • Vedeme děti k péči o vlastní osobu.
  • Významným momentem je navozování příjemné atmosféry, důležité pro volnočasové aktivity žáků.

Celoroční program nabízí žákům účast na společných akcích pořádaných k ročním obdobím a ke všem svátkům v roce (Vánoce, Velikonoce…). Během školního roku probíhá ucelený program v Městské knihovně Litvínov s názvem „Do knihovny za poznáním“.  Dle schopností žáků se zapojujeme do aktivit vyhlášených zřizovatelem a dalších institucí v regionu.

družina