Drobečková navigace

Úvod > Speciálně pedagogické centrum

 Speciálně pedagogické centrum

     Pozvánka_alternativní_komunikace_Most_23.9._2023.jpg 

Speciálně pedagogické centrum   

   Speciálně pedagogické centrum (dále jen „SPC“) při Základní škole speciální a Praktické
   škole Litvínov, Šafaříkova 991, okr. Most, je školským poradenským zařízením, jehož činnost
   je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
   odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
   „školský zákon“), zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění
   pozdějších předpisů, vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb
   ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou
   č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
   ve znění pozdějších předpisů.

   Zařízení je určeno klientům se speciálními vzdělávacími potřebami s mentálním postižením
   a souběžným postižením více vadami ze spádové oblasti okresu Most, kteří jsou zařazeni
   do škol a tříd zřízených podle §16, odst. 9, školského zákona, které jsou zřízeny pro žáky
   s mentálním postižením, od raného věku do ukončení povinné školní docházky,
   v odůvodněných případech i déle, nejdéle však do dovršení fyzického věku 26 let.

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ

  Od Do
PO 6:00 14:30 hod.
ÚT 6:00 14:30 hod.
ST 6:00 14:30 hod.
ČT 6:00 14:30 hod.
6:00 14:30 hod.

Pracovníci SPC Litvínov

  • Ředitelka zařízení:  Mgr. Eva Sekyrková
  • Speciální pedagog: Mgr. Alena Pavlištíková
  • Psycholog: PhDr. Eva Gajdošíková Lišková
  • Sociální pracovnice: Romana Lenkendörferová, DiS.

Kontakty:

Telefon:  +420 476 755 509+420 778 528 910

E-mail: spc@spclitvinov.cz

Adresa: 

SPC při ZŠ speciální a Praktické škole Litvínov

Šafaříkova 991

436 01  Litvínov

Dokumenty ke stažení: