Drobečková navigace

Úvod > Speciálně pedagogické centrum

 Speciálně pedagogické centrum

Pozvánka strukturované učení Most 20.5. 2023.jpg  Pozvánka strukturované učení Litvínov 13. 5. 2023.jpg  Pozvánka alternativní komunikace Litvínov 27. 5. 2023.jpg

 Speciálně pedagogické centrum   

   Speciálně pedagogické centrum (dále jen „SPC“) při Základní škole speciální a Praktické
   škole Litvínov, Šafaříkova 991, okr. Most, je školským poradenským zařízením, jehož činnost
   je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
   odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
   „školský zákon“), zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění
   pozdějších předpisů, vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb
   ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou
   č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
   ve znění pozdějších předpisů.

   Zařízení je určeno klientům se speciálními vzdělávacími potřebami s mentálním postižením
   a souběžným postižením více vadami ze spádové oblasti okresu Most, kteří jsou zařazeni
   do škol a tříd zřízených podle §16, odst. 9, školského zákona, které jsou zřízeny pro žáky
   s mentálním postižením, od raného věku do ukončení povinné školní docházky,
   v odůvodněných případech i déle, nejdéle však do dovršení fyzického věku 26 let.

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ

  Od Do
PO 6.00 15.30 hod.
ÚT 6.00 15.30 hod.
ST 6.00 15.30 hod.
ČT 6.00 15.30 hod.
6.00 14.30 hod.

Pracovníci SPC Litvínov

  • Ředitelka zařízení:  Mgr. Eva Sekyrková
  • Speciální pedagog: Mgr. Alena Pavlištíková
  • Psycholog: PhDr. Eva Gajdošíková Lišková
  • Sociální pracovnice: Romana Lenkendörferová, DiS.

Kontakty:

Telefon:  +420 476 755 509+420 778 528 910

E-mail: spc@spclitvinov.cz

Adresa: 

SPC při ZŠ speciální a Praktické škole Litvínov

Šafaříkova 991

436 01  Litvínov

Dokumenty ke stažení: