Drobečková navigace

Úvod > Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum

Pravidla pro poskytování poradenských služeb při trvání mimořádných opatření souvisejících s pandemií onemocnění COVID-19

Dle informací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), které naše SPC obdrželo dne 24. 4. 2020 je nezbytné i při trvání mimořádných opatření souvisejících s pandemií onemocnění COVID-19 zabezpečovat činnost školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ) a poskytovat individuální diagnostickou službu klientům.

Ani za mimořádné situace nelze postupovat proti textu platných právních předpisů a využívat nestandardních postupů při vydávání doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole / školském zařízení. To v praxi znamená, že je nutné respektovat ustanovení §2a, odst. 1, písm. d), vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, kdy musí být zpráva a doporučení výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky. Nelze vydat doporučení pouze na základě konzultace se zákonnými zástupci a s pedagogickými pracovníky z jednotlivých škol, nebo na základě vyhodnocení dodržování nastavených podpůrných opatření nebo vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu atd., diagnostika musí proběhnout ambulantně.

Speciálně pedagogická a psychologická vyšetření klientů budou probíhat ambulantně v budově SPC za dodržení základních hygienických a provozních podmínek a epidemiologických opatření pro činnost ŠPZ stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví (dále jen MZ), s Ústředním krizovým štábem a Ústřední epidemiologickou komisí MZ.

Vzhledem k tomu, aby bylo možné maximálně omezit zdravotní rizika klientů i zaměstnanců SPC, je nutné upravit režim SPC.

Žádáme zákonné zástupce, zletilé žáky i ostatní, aby dodržovali níže uvedená pravidla:

 • je nutné dodržovat stanovené termíny a čas vyšetření, aby nedocházelo k vzájemnému bezprostřednímu kontaktu klientů a jejich doprovodu s dalšími pozvanými a abychom měli dostatek času na zajištění vyvětrání a dezinfekce prostor SPC a pomůcek, včetně ochranných, po odchodu každého klienta;
 • klient by se měl dostavit v doprovodu max. 1 osoby, s výjimkou klienta – cizince, kdy je při vyšetření nezbytná přítomnost tlumočníka;
 • před vstupem do prostor SPC proběhne dezinfekce rukou a následně zákonný zástupce / zletilý klient vyplní čestné prohlášení;
 • je nutné omezit volný pohyb klientů a jejich zákonných zástupců v prostorách zařízení;
 • klient i jeho doprovod mají povinnost po celou dobu přítomnosti v SPC používat osobní ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), např. roušku, respirátor, ústenku, šátek, šál, nebo jiný prostředek, který brání šíření kapének, s výjimkou klientů uvedených v aktuálně platném Opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest (zaměstnanci SPC budou rovněž vybaveni ochrannými pomůckami a prostředky – rouškami, ochrannými štíty, jednorázovými rukavicemi, mycími, čistícími a dezinfekčními prostředky);
 • klient by měl mít s sebou přezůvky, vlastní psací náčiní, školní sešity a pracovní listy (pokud je má v době uzavření škol k dispozici);
 • je vhodné předložit k vyšetření nové lékařské zprávy;
 • bezprostředně po ukončení vyšetření bude zákonný zástupce / zletilý žák seznámen s jeho výsledkky a navrhovanými podpůrnými opatřeními a bude sjednána forma předání zprávy a doporučení.

V Litvínově dne 30. 4. 2020

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ

  Od Do
PO 6.00 15.30 hod.
ÚT 6.00 15.30 hod.
ST 6.00 15.30 hod.
ČT 6.00 15.30 hod.
6.00 14.30 hod.

Pracovníci SPC Litvínov

 • Ředitelka zařízení:  Mgr. Eva Sekyrková
 • Speciální pedagog: Mgr. Alena Pavlištíková
 • Psycholog: PhDr. Eva Gajdošíková Lišková
 • Sociální pracovnice: Romana Lenkendörferová, DiS.

Kontakty:

Telefon:  +420 476 755 509+420 778 528 910

E-mail: spc@spclitvinov.cz

Adresa: 

SPC při ZŠ speciální a Praktické škole Litvínov

Šafaříkova 991

436 01  Litvínov

Dokumenty ke stažení: