Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Základní škola

Základní škola 

ZŠ 1. stupeň

zakladni-skola-specialni-litvinovZŠ umožňuje žákům 1. až 5. ročníku s lehkým mentálním postižením či souběžným postižením více vadami vzdělávání ve vhodně upravených třídách. Při odborné speciálně pedagogické péči si žáci osvojují základní vědomosti, dovednosti a návyky.

Během vyučování je kladen důraz na individuální schopnosti jednotlivých žáků (časté střídání činností, práce s názorem, odpočinkové aktivity, možnosti využití ICT – PC, i-Pad, interaktivní výuka).

Při výchově a vzdělávání klademe důraz především na rozvíjení sociálních a komunikačních schopností a vytváření dovedností žáků rozpoznat a minimalizovat nevhodné, rizikové a problémové chování.

V průběhu školního roku se účastníme různorodých aktivit – plavecký výcvik, dopravní hřiště, divadelní představení, karneval, pěvecká soutěž, projekty zaměřené na roční období, přírodu a sport. Spolupracujeme s Městskou knihovnou v Litvínově.

ZŠ 2. stupeň

ZŠ 2. stupeň

2. stupeň ZŠ speciální umožňuje žákům 6. – 9. ročníku s lehkým mentálním postižením vzdělávání ve třídách upravených vhodným způsobem podle individuálních potřeb žáků.

Vzdělávání podle našeho ŠVP je určeno pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Motivační název školního vzdělávacího programu „Učíme se pro život“ vychází z předpokladu životních potřeb a požadavků, které budou na naše absolventy v budoucím životě kladeny.

Připravujeme žáky na pokračování ve studiu dvouletých i tříletých učebních oborů, zakončených výučním listem. V 8. a 9. ročníku jezdíme se žáky navštěvovat odborná učiliště. Tomu předchází nejprve účast na akci SOKRATES (nabídka učebních oborů středních škol a odborných učilišť našeho regionu).

V průběhu celého školního roku se se všemi ročníky zúčastňujeme kulturních akcí (návštěva filmových a divadelních představení) a pořádáme školní projekty (pěvecká soutěž, karneval v maskách z recyklovatelného materiálu, program ke Dni Země a Dni vody, výukové programy s ekologickou tématikou se zástupcem Ekologického centra Viana, besedy ve spolupráci s Městskou policií v Litvínově, zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů).

Vzhledem k výhledové připravenosti žáků k úspěšnému absolvování učebního oboru se zaměřujeme na dosažení co nejvyšší možné úrovně v základních dovednostech trivia, komunikace a manuálních činnostech.