ŠVP ,,Učíme se pro život"

Aktuality

Zobrazit všechny
Naše škola i školní družina zůstává v provozu i ve čtvrtek 22.10.2020 i v pátek 23.10.2020. Příští týden, tj. od 26.10. do 30.10.2020, jsou prodloužené podzimní prázdniny. Děti přijdou do školy 2.11.2020, pokud se opět něco nezmění.
foto Základní škola speciální Litvínov

Základní školaspeciální Litvínov

Do budovy školy v Šafaříkově ulici jsme se přestěhovali v roce 2005 a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo zahájeno k 1. 9. 2005. Získali jsme modernější třípodlažní budovu se světlými učebnami, prostornými chodbami, dobrými podmínkami pro výuku pracovních činností a hlavně dobré sportovní zázemí – velkou tělocvičnu a školní hřiště.

Pro vzdělávání žáků s kombinovaným postižením je budova vybavena bezbariérovými přístupy a zdvižnými plošinami pro vozíky. Škola je umístěna v klidném prostředí, nedaleko centra města.