ŠVP ,,Učíme se pro život"

Aktuality

Zobrazit všechny
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro ORP Litvínov“, nebo také MAP IV, je navazujícím projektem místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov. Není-li Vám oblast vzdělávání z pozice pedagogického pracovníka, rodiče, dítěte či žáka lhostejná, a chcete se do realizace projektu, jakkoliv zapojit, či vás pouze zajímají bližší informace, neváhejte nás oslovit na některém z výše či níže uvedených kontaktních údajů.
foto Základní škola speciální Litvínov

Základní školaspeciální Litvínov

Do budovy školy v Šafaříkově ulici jsme se přestěhovali v roce 2005 a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo zahájeno k 1. 9. 2005. Získali jsme modernější třípodlažní budovu se světlými učebnami, prostornými chodbami, dobrými podmínkami pro výuku pracovních činností a hlavně dobré sportovní zázemí – velkou tělocvičnu a školní hřiště.

Pro vzdělávání žáků s kombinovaným postižením je budova vybavena bezbariérovými přístupy a zdvižnými plošinami pro vozíky. Škola je umístěna v klidném prostředí, nedaleko centra města.