ŠVP ,,Učíme se pro život"

Aktuality

Zobrazit všechny
Po rozkliknutí naleznete celý dokument.
Více naleznete po rozkliknutí.
foto Základní škola speciální Litvínov

Základní školaspeciální Litvínov

Do budovy školy v Šafaříkově ulici jsme se přestěhovali v roce 2005 a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo zahájeno k 1. 9. 2005. Získali jsme modernější třípodlažní budovu se světlými učebnami, prostornými chodbami, dobrými podmínkami pro výuku pracovních činností a hlavně dobré sportovní zázemí – velkou tělocvičnu a školní hřiště.

Pro vzdělávání žáků s kombinovaným postižením je budova vybavena bezbariérovými přístupy a zdvižnými plošinami pro vozíky. Škola je umístěna v klidném prostředí, nedaleko centra města.