ŠVP ,,Učíme se pro život"

Aktuality

Zobrazit všechny
Ředitelka školy dle §24 odst. 2 ŠZ vyhlašuje z organizačních důvodů dne 2. 10. 2023 ředitelské volno pro žáky.
Dovolujeme si srdečně pozvat pedagogy a rodiče na bezplatnou přednášku „Alternativní komunikace“. Tématem této přednášky je alternativní komunikace pro děti s autismem. Vše doplněné o praktické zkušenosti a názorné ukázky. Mgr. Alena Pavlištíková a Bc. Lenka Hladká
foto Základní škola speciální Litvínov

Základní školaspeciální Litvínov

Do budovy školy v Šafaříkově ulici jsme se přestěhovali v roce 2005 a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo zahájeno k 1. 9. 2005. Získali jsme modernější třípodlažní budovu se světlými učebnami, prostornými chodbami, dobrými podmínkami pro výuku pracovních činností a hlavně dobré sportovní zázemí – velkou tělocvičnu a školní hřiště.

Pro vzdělávání žáků s kombinovaným postižením je budova vybavena bezbariérovými přístupy a zdvižnými plošinami pro vozíky. Škola je umístěna v klidném prostředí, nedaleko centra města.