Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Aktuality > Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022Vážení rodiče, 

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 (zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky), se z důvodu epidemiologické situace  uskuteční  v LITVÍNOVĚ v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021. Dle pokynu Ministerstva školství a mládeže budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.                                                                                                                                                                     Žádosti o přijetí, zápisový list nebo  žádosti o odklad naleznete na webových stránkách školy www.zs-specialni-litvinov.cz, kde si je můžete stáhnout a vytisknout, nebo si je vyzvednete v kanceláři školy v pondělí a středu od 8.00 – 12.00 hod.

 Žádost o přijetí (včetně zápisového listu) nebo Žádost o odklad (včetně zprávy z PPP a vyjádření dětského lékaře) je možno předložit ve stanoveném termínu od 1. 4.  -  30. 4. 2021 uvedenými způsoby:

  • datovou schránkou ( kiqafrax)
  • e-mailem s elektronickým podpisem ( reditelka@zs-specialni-litvinov.cz)
  • zasláním přihlášky poštou ( ZŠ speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, 436 01 Litvínov)
  • OSOBNĚ ve dnech  4. a 15. 4. 2021 od 8.00 – 16.00 hodin při dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu (z tohoto důvodu si přinesete již vyplněné formuláře)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Při osobním předání žádosti si přineste Váš OP a rodný list dítěte. Ve zbylých případech, prosím, okopírujte, ofoťte či oskenujte rodný list dítěte a přiložte. Je nutné neopomenout vypsat do zápisového listu kontakt na zákonného zástupce, protože Vašemu dítěti bude přiděleno registrační číslo, na jehož základě bude přijato. Dne 30. 4. 2021 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zákonní zástupci dětí, kterým byla odložena školní povinná školní docházka u předcházejícího zápisu, jsou povinni znovu vyjádřit svůj zájem o vzdělávání u konkrétní školy. Všechny informace a dokumenty k zápisu do 1. tříd jsou uvedeny na stránkách školy.                                                                                                                             

Dne 3. května 2021 budou zveřejněny výsledky zápisu na veřejném místě – dveře hlavní budovy a na webu školy. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání Vašeho dítěte si budete moci vyzvednout v jednom z těchto termínů:  4. 5. – 10. 5. 2021, od 8.00 – 15.00 hodin v kanceláři školy.

 

                                                                                                       Mgr. Eva Sekyrková

                                                                                                             ředitelka školy