Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Aktuality > OCHRANA OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

OCHRANA OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)V souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznámení protiprávního jednání.

Škola, jakožto povinný subjekt, zveřejňuje informaci, jak postupovat v případě oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis EU, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího systému svěřeno výlučně příslušné osobě. Ředitelka školy určila příslušnou osobou paní Ivetu Vatalovou.

Příjem oznámení probíhá: - písemně elektronicky – zsslitvinov@seznam.cz (do předmětu e-mailu napište whistleblowing)

  • - Písemně v listinné podobě – na adresu Iveta Vatalová, Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most                                      (nutno označit ,,Whistleblowing – NEOTVÍRAT“)
  • - ústně osobně – budova základní školy speciální, Litvínov, Šafaříkova 991 (kancelář)
  • - ústně telefonicky – na čísle 605 916 030

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu. K oznámením a jejich obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba.

 SOUBORY KE STAŽENÍ :  Směrnice -Ochrana oznamovatelů (1).odt , OCHRANA OZNAMOVATELŮ.docx

Mgr. Eva Sekyrková, ředitelka školy