Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Střední škola

Střední škola

Základní škola

D88AD9BD-D7D5-4F48-B73F-0C75B907D6DC.jpeg

Střední škola dává možnost získat střední vzdělání žákům se zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.  Je zaměřena na rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v budoucím životě.

Praktická škola jednoletá  je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – těžkým a středně těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem. Priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka   jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních dovedností, dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Poskytují přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života, které absolventům usnadní integraci do společnosti.

2017-12-05-08.12.14.jpg