Z provozních důvodů vyhlašuji pro žáky ředitelské volno v pondělí 16. 11. 2015.

Mgr. Eva Sekyrková